Metody wycinki drzew

Wycinka drzewa nie jest prostym zadaniem. Szczególnie jeśli określone okoliczności utrudniają jej przeprowadzenie. Jedną z trudności, jaka stoi na drodze do wycinki, jest w stanie być to, iż drzewo rośnie w terenie zabudowanym. Nieostrożne postępowanie może się wtedy wiązać z upadkiem drzewa na różnego rodzaju obiekty i ze spowodowaniem szkód. Innego rodzaju kłopotliwa sytuacja występuje wtedy, jeżeli drzewo, które zamierzamy wyciąć, jest szczególnie wysokie. Na szczęście istnieją jednak profesjonalne metody, które pomagają poradzić sobie z tego rodzaju trudnościami.

Drzewa, które sprawiają mniej trudności, można wycinać metodami tradycyjnymi. Tak naprawdę metody wycinki drzew są uzależnione przede wszystkim od tego, jak wysokie jest dane drzewo. Jeżeli jest mniejszej wysokości, często jego konary można odciąć, posługując się drabiną. Natomiast w przypadku kiedy drabiny nie sięgają konarów, których usunięcie jest konieczne do prawidłowej wycinki, można wykorzystać podnośnik koszowy. Urządzenie to, zwane inaczej zwyżką, posiada platformę, którą podnosi do góry ramię hydrauliczne. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze od drabiny, ponieważ zapewnia osobie znajdującej się na platformie większą stabilność oraz więcej miejsca do poruszania się.

Metoda alpinistyczna

Jeśli jednak drzewo jest zbyt wysokie zarówno na to, żeby ściąć je przy pomocy drabiny, jak i na to, żeby ściąć je przy pomocy podnośnika koszowego, można wykorzystać jeszcze inne rozwiązanie. Jest to metoda alpinistyczna. Nazwę tę skojarzyć można od razu z górskimi wspinaczkami i niewątpliwie będzie to słuszne skojarzenie. Alpinistyczna metoda wycinki drzew polega bowiem na wykorzystaniu sprzętu oraz technik, które charakterystyczne są dla alpinizmu. Chodzi tu między innymi o uprzęże i liny, które umożliwiają wspięcie się na wyższe poziomy drzewa i wycięcie konarów. Technik tych oczywiście nie należy stosować na własną rękę. Do ich przeprowadzenia należy zatrudnić profesjonalną firmę specjalizującą się w wycince drzew.

Wróć do bloga