Usuwanie wiatrołomów w świetle przepisów

Po nowelizacji przepisów prawnych o ochronie środowiska z 2017 roku każda osoba fizyczna, która chce usunąć drzewo z prywatnej posesji w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi zgłosić ten zamiar do odpowiedniego organu, by uzyskać pozwolenie na wycinkę. Wówczas zobowiązana jest do napisania wniosku, w którym dołączy informacje dotyczące swoich danych, adresu nieruchomości oraz samego drzewa, opisując jego gatunek, obwód pnia na wysokości 5 cm i usytuowanie na posesji. Takie postępowanie  jest obligatoryjne w przypadku chęci wycięcia zdrowego drzewa, wątpliwości budzi z kolei fakt pozbywania się drzew, które zostały uszkodzone w wyniku działań czynników zewnętrznych takich jak np. wiatr. Warto wiedzieć, czy w takiej sytuacji również wymagane jest zezwolenie.

Czy można usuwać wiatrołomy bez pozwolenia?

Wiatrołomy, czyli drzewa, które zostały uszkodzone wskutek silnych podmuchów wiatru, mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i ich mienia. Często połamane konary są przeszkodą komunikacyjną, która utrudnia codziennie funkcjonowanie. Wówczas właściciele posesji, na których rośnie uszkodzone drzewo, najczęściej wyrażają chęć jego usunięcia. Okazuje się jednak, że decyzji o wycince drzewa nie mogą podjąć samodzielnie. Mianowicie wiatrołomy w świetle obowiązujących przepisów są traktowane tak samo, jak zdrowe drzewa. Tym samym wyrażając zamiar ich wycięcia, najpierw trzeba ubiegać się o odpowiednie zezwolenie. W sytuacjach, gdy uszkodzone drzewo stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi najlepiej zgłosić ten problem straży pożarnej lub odpowiednim firmom zajmującym się tego rodzaju usługami.

Służby zajmą się usunięciem drzewa, aczkolwiek obowiązek zgłoszenia tego faktu leży po stronie właściciela posesji, na której wiatr uszkodził roślinę. Zatem nawet po uprzątnięciu wiatrołomu jest on zobowiązany do poinformowania odpowiedniego organu o zaistniałej sytuacji. Jeśli jednak konar nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, ale wymaga usunięcia, wniosek o pozwolenie na wycinkę trzeba złożyć odpowiednio wcześniej. Po pozytywnym rozpatrzeniu decyzji przez powołany do tego organ wnioskodawca może zgodnie z prawem usunąć wiatrołom. W przypadku pozbywania się powalonego przez wiatr drzewa bez uprzednio uzyskanego pozwolenia trzeba liczyć się z konsekwencjami. Za nielegalną wycinkę drzew grożą m.in. surowe kary pieniężne.

Które drzewa rosnące na prywatnej posesji kwalifikują się do usunięcia bez zezwolenia?

Okazuje się jednak, że nie wszystkie przeznaczone do wycinki drzewa lub wiatrołomy rosnące na prywatnej posesji wymagają ubiegania się o pozwolenie. Czynnikiem, który ma w tym aspekcie kluczowe znaczenie, jest przede wszystkim to, by drzewa nie rosły na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Co więcej, konieczności wnioskowania o pozwolenie na wycinkę pozbawione jest również usuwanie drzew owocowych oraz takich, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb i klonów, 65 cm w przypadku kasztanowców, akacji i platanów oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków.

Wróć do bloga